5-12-2014, 12:14  / ნანახია: 2081

"Internet access and usage continues to grow rapidly in Georgia, particularly as interest in connecting with friends through social-networking sites has increased in recent years. State bodies and several key politicians have also increased their use of the internet and modern social media tools to share information with citizens and attract attention from the potential electorate."

3-10-2013, 14:23  / ნანახია: 2124

Freedom House-ის ბოლო 2013 წლის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ სექტორის თავისუფლებას შეეხება საქართველო კვლავ იმ სახელმწიფოთა რიგებშია სადაც ინტერნეტის თავისუფლება არის უზრუნველყოფილი.

29-07-2013, 11:00  / ნანახია: 1954
კომისია კოლეგიალურ ორგანოს წარმოადგენს. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კომისია შედგება ხუთი წევრისგან. კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადაა 6 წელი. კომისია, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, ხმათა უმრავლესობით, იღებს გადაწყვეტილებებს. 
29-07-2013, 10:53  / ნანახია: 2032

ელექტრონული კომუნიკაციების და მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის წინაპირობა გახდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წლის 23 ივლისს მიღებული „საქართველოს კანონი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ“, რის საფუძველზეც 2000 წლის 1 ივლისს კომისია შეუდგა საქმიანობას. 

3-07-2013, 08:22  / ნანახია: 2057

Freedom House გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც აფასებს საქართველოში მედიის თავისუფლებას. 


უკან1 2 3 წინ