მთავარი აშშ უზენაესი სასამართლო - New York Times Co. v. Sullivan

აშშ უზენაესი სასამართლო - New York Times Co. v. Sullivan


11-10-2012, 18:23

ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომლითაც მნიშვნელოვნად გაძლიერდა სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. 


უკან დაბრუნება