10-12-2014, 14:11  / ნანახია: 3080
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო სტატიათა კრებული თბილისი, 2011
 
როგორ უნდა უზრუნველოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვა ევროპული სტანდარტებით  თბილისი, 2010
5-12-2014, 11:59  / ნანახია: 1742

"In the case of Braun v Poland (Judgment of 4 November 2014), the Fourth Section of the Court of Human Rights found that the domestic courts had violated Article 10 by applying stricter standards to a commentator than were applied to journalists."

27-11-2014, 16:07  / ნანახია: 1907

"The recent judgment of the European Court of Human Rights in the case of Matúz v. Hungary again illustrates the need for strict scrutiny to keep up the standards of media freedom and the right of freedom of expression and information in European pluralistic democracies.  

 

The Court’s judgment confirms the importance of whistleblower protection, in casu for a journalist who alarmed public opinion about censorship within the public broadcasting organisation in Hungary."

25-11-2014, 16:41  / ნანახია: 1735

In the case of Ion Cârstea v. Romania (Judgment of 28 October 2014) the Third Section of the Court of Human Rights held that dismissal of the applicant’s domestic defamation proceedings was a violation of the positive Article 8 obligation to protect his right to reputation.

24-11-2014, 15:43  / ნანახია: 2448

აღნიშნული გზამკვლევი მიმოიხილავს ადამინიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის ფარგლებში სტრასბურგის პრეცედენტული სასამართლოს მიერ დადგენილ პრინციპებსა და სტანდარტებს, რომელიც სიტყვის გამოხატულაბასა და მედია თავისუფლებას შეეხება.