22-10-2012, 16:18  / ნანახია: 1952

არიზონას შტატის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით "ტატუირება" დაცულია სიტყვის გამოხატულების თავისუფლებით. 

11-10-2012, 18:23  / ნანახია: 1930

ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომლითაც მნიშვნელოვნად გაძლიერდა სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. 

11-10-2012, 12:55  / ნანახია: 1807

2000  წლის ივლისში,  განმცხადებელმა გამოაქვეყნა სტატია გაზეთში „მერიდიანი 44“ (# 75 (579) 2000  წლის 5-7  ივლისი).  სტატია, სახელწოდებით  „ორმაგი“  სამინისტროს მინისტრმა არ იცის სად და რამდენი აქვს შენახული“,  წარმოადგენდა რეგულარული რუბრიკის გაგრძელებას;  რუბრიკა აცნობს მკითხველს სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურების ფინანსურ მდგომარეობას ქონებრივ დეკლარაციაში მოყვანილი მონაცემების მიხედვით.  

11-10-2012, 11:49  / ნანახია: 1686

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ადგენს:

 

1. დაკმაყოფილდეს N 421 და N  422 კონსტიტუციური სარჩელები ნაწილობრივ.

 

2. ცნობილ იქნეს არაკონსტიტუციურად ,,მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე–14 მუხლის მე–2 პუნქტის სიტყვები ,, გარდა  ამ კანონის 52-ე, 54-ე, 56–ე ... მუხლებით გათვალისწინებული ნორმებისა" იმ ნაწილში, რომელიც ეხება 56-ე მუხლის მე–4 პუნქტის სიტყვებს „...ადამიანისა და მოქალაქის ღირსებისა და ძირითად უფლებათა შემლახავი ისეთი  პროგრამის ან რეკლამის განთავსება, რომელიც შეიცავს უხამსობას“ ... 

11-10-2012, 10:55  / ნანახია: 1714

კონსტიტუციური სარჩელი N468 (საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ) დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ. ცნობილ იქნეს არაკონსტიტუციურად „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტის სიტყვების “ლიცენზიის მფლობელი” ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ადგენს საკაბელო ქსელის საშუალებით მაუწყებლის ლიცენზირების ვალდებულებას ...


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 წინ