21-08-2014, 18:54  / ნანახია: 1798

საქმე ეხება საქართველოს მოქალაქის ბატონი დავით გურგენიძის მიერ 2001 წლის 18 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილი განაცხადი.

21-08-2014, 18:26  / ნანახია: 1771

2014 წლის 19 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო საქართველოს მოქალაქეების - დავით კანდელაკის, ნატალია დვალის, ზურაბ დავითაშვილის, ემზარ გოგუაძის, გიორგი მელაძის და მამუკა ფაჩუაშვილის N569-ე კონსტიტუციური სარჩელი.

18-12-2013, 14:51  / ნანახია: 1732
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით სომხების გენოციდის უარყოფა დაცულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში გარანტირებული სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებით. 
28-10-2012, 10:33  / ნანახია: 1838

2002 წელს ყოველკვირეულმა თურქულმა გაზეთმა სტატია გამოაქვეყნა, რომელიც ცნობილი მსახიობის სახლის ძარცვას შეეხებოდა. საგაზეთო სტატიას თან ერთო დაზარალებულის სახლის ფოტოსურათით და ზუსტი მისამართი. 

24-10-2012, 19:06  / ნანახია: 2055

"2012 წლის 24 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დააკმაყოფილა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საქართველოს მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოსპარლამენტის წინააღმდეგ.

 

მოსარჩელეთა მიერ სადავოდ გამხდარი ნორმა განსაზღვრავს ისეთ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების სახეს, როგორიცაა ინტერნეტურთიერთობის მონიტორინგი -   გლობალურ საინფორმაციო ქსელში (ინტერნეტში) მიმდინარე ღია და დახურული ხასიათის ინტერნეტურთიერთობებზე დაკვირვება და მათში მონაწილეობა."