7-12-2014, 13:03  / ნანახია: 2618

ევროპის კავშირის აუდიოვიზუალური მედიის მომსახურებების დირექტივა კოორდინაციას უწევს წევრ სახელმწიფოთა ნაციონალურ კანონმდებლობას დაკავშირებულს  ტრადიციულ და ახალ სატელევიზიო მაუწყებლობაზე.

5-12-2014, 12:14  / ნანახია: 2047

"Internet access and usage continues to grow rapidly in Georgia, particularly as interest in connecting with friends through social-networking sites has increased in recent years. State bodies and several key politicians have also increased their use of the internet and modern social media tools to share information with citizens and attract attention from the potential electorate."

5-12-2014, 11:59  / ნანახია: 1717

"In the case of Braun v Poland (Judgment of 4 November 2014), the Fourth Section of the Court of Human Rights found that the domestic courts had violated Article 10 by applying stricter standards to a commentator than were applied to journalists."

2-12-2014, 11:50  / ნანახია: 1739
General remarks
This general comment replaces general comment No. 10 (nineteenth session).
Among the other articles that contain guarantees for freedom of opinion and /or expression, are articles 18, 17, 25 and 27. The freedoms of opinion and expression form a basis for the full enjoyment of a wide range of other human rights. For instance, freedom of expression is integral to the enjoyment of the rights to freedom of assembly and association, and the exercise of the right to vote. 
27-11-2014, 16:07  / ნანახია: 1883

"The recent judgment of the European Court of Human Rights in the case of Matúz v. Hungary again illustrates the need for strict scrutiny to keep up the standards of media freedom and the right of freedom of expression and information in European pluralistic democracies.  

 

The Court’s judgment confirms the importance of whistleblower protection, in casu for a journalist who alarmed public opinion about censorship within the public broadcasting organisation in Hungary."