21-08-2014, 17:51  / ნანახია: 1578

XXXIII დანართის შესაბამისად (თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და მედიის სფეროებში) საქართველო იღებს ვალდებულებას განსაზღვრულ ვადებში ეტაპობრივად დაუახლოვოს თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებს შემდეგ სფეროებში.

21-08-2014, 17:10  / ნანახია: 1779

კანონის მიზანია, პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა.

 

22-04-2014, 11:22  / ნანახია: 1324
The Institute of European Media Law (EMR), Saarbrücken/Brussels, has been commissioned by the European Broadcasting Union (EBU) to prepare a study, based on the collection of information at the European level and from a number of countries, on “Public Service Media According to Constitutional Jurisprudence”, including an analytical summary. 
17-04-2014, 18:39  / ნანახია: 1433

CPJ’s 2014 Global Impunity Index spotlights countries where journalists are slain and the killers go free.

28-02-2014, 00:32  / ნანახია: 1340
Study on behalf of the European Broadcasting Union about the Public Service Media under Article 10 of the European Convention on Human Rights.