11-08-2013, 20:18  / ნანახია: 1332
The 14th Central Asia Media Conference, organized by the Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media with the assistance of OSCE field operations in Central Asia, was held on 5-6 July 2012 in Ashgabat, Turkmenistan.
31-07-2013, 08:03  / ნანახია: 1572

When former Secretary of State Hillary Clinton announced in 2010 that the Obama administration would be a forceful advocate for Internet freedom, she declared that, “We recognize that the world’s information infrastructure will become what we and others make of it.”

29-07-2013, 11:00  / ნანახია: 1479
კომისია კოლეგიალურ ორგანოს წარმოადგენს. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კომისია შედგება ხუთი წევრისგან. კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადაა 6 წელი. კომისია, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, ხმათა უმრავლესობით, იღებს გადაწყვეტილებებს. 
29-07-2013, 10:53  / ნანახია: 1508

ელექტრონული კომუნიკაციების და მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის წინაპირობა გახდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წლის 23 ივლისს მიღებული „საქართველოს კანონი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ“, რის საფუძველზეც 2000 წლის 1 ივლისს კომისია შეუდგა საქმიანობას. 

3-07-2013, 08:22  / ნანახია: 1532

Freedom House გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც აფასებს საქართველოში მედიის თავისუფლებას.