26-09-2013, 14:04  / ნანახია: 1255

This book contains the work of many people who are bound together by a common characteristic: a passion and unflinching commitment to free media and free expression. 

26-09-2013, 13:53  / ნანახია: 1243
This guide, chronological in presentation, shows the advancement of free media and free expression principles over the 37 years of the CSCE/OSCE’s existence.
20-09-2013, 14:19  / ნანახია: 1442

პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს, რომელიც კომისიას 2009-2013 წლებში ხელმძღვანელობდა Skype-ის მეშვეობით მისცემს ჩვენებას. 

29-08-2013, 15:23  / ნანახია: 1601

Facebook has released the first Global Government Requests Report, which details the following:

 

Which countries requested information from Facebook about our users
  • The number of requests received from each of those countries
  • The number of users/user accounts specified in those requests
11-08-2013, 20:26  / ნანახია: 1288

This Yearbook provides the wide spectrum of media-related issues that should be of concern for us all.