28-06-2013, 18:17  / ნანახია: 1838

 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს სარეკლამო ბაზარი უფრო კონკურენტუნარიანი გახდა. პოლიტიკა აღარ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს სარეკლამო თანხების გადანაწილებაში და კომპანიები ახლა უკვე თავისუფლად იღებენ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დანახარჯების შესახებ. „საერთაშორისო გამჭვირვლობა - საქართველოს” ანგარიშში „საქართველოს სარეკლამო ბაზარი - ახლა უკვე კონკურენციის პირობებში?” აღნიშნულია, რომ კერძო სექტორის სარეკლამო დანახარჯები არ გაზრდილა, რადგანაც ინვესტორებს კვლავაც აფიქრებთ პოლიტიკური არასტაბილურობა. ამასთან, რამდენიმე ტელევიზიისა და სარეკლამო სააგენტოს მფლობელობა და ხელმძღვანელობა შეიცვალა.

22-05-2013, 16:15  / ნანახია: 1792

Human Rights Handbook

19-04-2013, 17:59  / ნანახია: 1791

პრესის თავისუფლების დღის 20 წლის იუბილესთან დააკვშირებით იუნესკომ სახელმძღვანელო გამოსცა სახელწოდებით "Pressing for freedom".

4-03-2013, 23:38  / ნანახია: 1725
წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების ნაკრებს, რომელიც ეხება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ინფორმაციის თავისუფლების საკითხს, ის შესაძლებელია გამოიყენონ ადამიანის უფლებათა დამცველებმა, იურისტებმა და სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებმა,  სამოქალაქო საზოგადოებამ და მოსახლეობამ. სახელმძღვანელოს მიზანია გამოყენებულ იქნას, როგორც პირველადი წყარო, ნებისმიერი პირის მიერ, ვინც დაინტერესებულია ინფორმაციის მოპოვების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხებით.
21-02-2013, 11:43  / ნანახია: 1809

The 2003 edition of this publication enjoyed widespread distribution and positive feed-back from readers and users, ranging from government representatives to civil society and scholars. The goal of this new edition is to fuel the trend and encourage those who seek to defend and affirm these rights. Hopefully, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey will continue to serve as an important tool to support the development of legislation that ensures freedom of information.