4-03-2013, 23:38  / ნანახია: 1753
წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების ნაკრებს, რომელიც ეხება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ინფორმაციის თავისუფლების საკითხს, ის შესაძლებელია გამოიყენონ ადამიანის უფლებათა დამცველებმა, იურისტებმა და სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებმა,  სამოქალაქო საზოგადოებამ და მოსახლეობამ. სახელმძღვანელოს მიზანია გამოყენებულ იქნას, როგორც პირველადი წყარო, ნებისმიერი პირის მიერ, ვინც დაინტერესებულია ინფორმაციის მოპოვების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხებით.
21-02-2013, 11:43  / ნანახია: 1835

The 2003 edition of this publication enjoyed widespread distribution and positive feed-back from readers and users, ranging from government representatives to civil society and scholars. The goal of this new edition is to fuel the trend and encourage those who seek to defend and affirm these rights. Hopefully, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey will continue to serve as an important tool to support the development of legislation that ensures freedom of information.

21-02-2013, 11:38  / ნანახია: 1789
This study begins with an overview of the international basis for the right to freedom of information. This overview considers both authoritative international statements, as well as relevant national developments, as evidence of global acceptance of this right. The next section describes the best practice standards to which freedom of information legislation should aspire. 
 
21-02-2013, 11:21  / ნანახია: 1794
წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს “ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის” (IDFI) პროექტის - “საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა“ ფარგლებში განხორციელებულ საქართველოსა და საერთაშორისო (შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო/შოტლანდია, ესტონეთი) კანონმდებლობის შედარებით ანალიზს.  
18-02-2013, 22:42  / ნანახია: 1726

This Guidebook tackles the issue of media self-regulation in the digital world. It is an effort to show the need for ethical standards in the Internet era.