26-09-2013, 13:53  / ნანახია: 1688
This guide, chronological in presentation, shows the advancement of free media and free expression principles over the 37 years of the CSCE/OSCE’s existence.
11-08-2013, 20:26  / ნანახია: 1796

This Yearbook provides the wide spectrum of media-related issues that should be of concern for us all. 

11-08-2013, 20:18  / ნანახია: 1808
The 14th Central Asia Media Conference, organized by the Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media with the assistance of OSCE field operations in Central Asia, was held on 5-6 July 2012 in Ashgabat, Turkmenistan.
22-05-2013, 16:15  / ნანახია: 1825

Human Rights Handbook

19-04-2013, 17:59  / ნანახია: 1821

პრესის თავისუფლების დღის 20 წლის იუბილესთან დააკვშირებით იუნესკომ სახელმძღვანელო გამოსცა სახელწოდებით "Pressing for freedom".