28-10-2014, 11:21  / ნანახია: 1958

წინამდებარე გამოცემის მიზანია, საზოგადოების ინფორმირება, ერთი მხრივ, საქართველოში არსებული თვითრეგულირების ინსტიტუციონალური მექანიზმების შესახებ და მეორე მხრივ, 2013 წლის მედია პრაქტიკის მიმოხილვის საფუძველზე იმ პრობლემური ტენდენციების ჩვენება, რაც პროფესიული სტანდარტების დარღვევის თვალსაზრისით იჩენდა თავს.

28-10-2014, 11:01  / ნანახია: 1623

გამოცემა შეიცავს იმ სტანდარტებსა და პრინციპებს, რომელიც შეეხება ჟურნალიტური ეთიკასა და თვითრეგულაციების მექანიზმებს. 

28-10-2014, 10:51  / ნანახია: 1633

ეს გამოცემა აერთიანებს ARTICLE 19-მიერ"საერთაშორისო სტანდარტების" სერიის ფარგლებში 1996 წლის ნოემრიდან 2002 წლის აპრილამდე შემუშავებულ პრინციპებს. 

28-10-2014, 10:36  / ნანახია: 1745

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გამოაქვეყნა ქარტიის მუხლების განმარტება. 

28-10-2014, 10:34  / ნანახია: 1560
წინამდებარე კრებულში შესულია ქარტიის საბჭოს მიერ 2011-2014 წლებში განხილულ საქმეებზე მომზადებული გადაწყვეტილებები (2014 წლის ივნისის ჩათვლით).