28-10-2014, 11:21  / ნანახია: 1231

წინამდებარე გამოცემის მიზანია, საზოგადოების ინფორმირება, ერთი მხრივ, საქართველოში არსებული თვითრეგულირების ინსტიტუციონალური მექანიზმების შესახებ და მეორე მხრივ, 2013 წლის მედია პრაქტიკის მიმოხილვის საფუძველზე იმ პრობლემური ტენდენციების ჩვენება, რაც პროფესიული სტანდარტების დარღვევის თვალსაზრისით იჩენდა თავს.

28-10-2014, 11:01  / ნანახია: 905

გამოცემა შეიცავს იმ სტანდარტებსა და პრინციპებს, რომელიც შეეხება ჟურნალიტური ეთიკასა და თვითრეგულაციების მექანიზმებს. 

28-10-2014, 10:51  / ნანახია: 897

ეს გამოცემა აერთიანებს ARTICLE 19-მიერ"საერთაშორისო სტანდარტების" სერიის ფარგლებში 1996 წლის ნოემრიდან 2002 წლის აპრილამდე შემუშავებულ პრინციპებს. 

28-10-2014, 10:36  / ნანახია: 994

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გამოაქვეყნა ქარტიის მუხლების განმარტება. 

28-10-2014, 10:34  / ნანახია: 864
წინამდებარე კრებულში შესულია ქარტიის საბჭოს მიერ 2011-2014 წლებში განხილულ საქმეებზე მომზადებული გადაწყვეტილებები (2014 წლის ივნისის ჩათვლით).