25-12-2012, 12:48  / ნანახია: 1816

დიგიტალიზაციის შესახებ გზამკვლევი შემუშავებულია ეუთო-ს მიერ, რომელიც საუკეთესო საერთაოშირო პრაქტიკას ეფუძნება. 

25-12-2012, 12:42  / ნანახია: 1717
This is the 2nd edition of  the complilation of commitments by OSCE participating States in the fields of freedom of the media, freedom of expression and the free flow of information.  
This edition is enlarged in certain areas and updated by the inclusion of excerpts of the Astana Commerorative Declaration of 2010 relating to these essential areas. At the Astana Summit the participating States reaffirmed their commitments to these critical parts of the human dimension equasion. 
9-11-2012, 12:32  / ნანახია: 1708

Article 19 Freedom of Expression Handbook: International and Comparative Law, Standards and Procedures; Article 19 1993;

9-11-2012, 12:24  / ნანახია: 1834

Freedom of Expression; A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights; Council of Europe 2004;

9-11-2012, 10:23  / ნანახია: 1857

- Freedom of Expression in Europe; Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights; Council of Europe 2007; 

 


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 წინ