18-09-2014, 09:23  / ნანახია: 1096

Media Law Institute joined the Center for Media and Communication Studies (CMCS) in building a directory of Legal Aid Resources of European Journalists. 

16-10-2012, 20:26  / ნანახია: 1284

მედია სამართლის ინსტიტუტი უერთდება ევროპულ ინიციატივას მედია პლურალიზმის გასაძლიერებლად. ინიციატივა მიზნად ისახავს ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ფარგლებში ხელმოწერათა შეგროვებას, რათა საკანომდებლო ინიციატივით კომისიას მიმართონ დირექტივის მიღებისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს მედია პლურალიზმის გაძლიერებას.