1-04-2015, 10:50  / ნანახია: 1826

Google Inc v Vidal-Hall and others [2015] EWCA Civ 311 (27 March 2015)

 

This case concerned the misuse of private information by an internet provider based in the United States. Google had secretly tracked private information about users’ internet browsing without their knowledge or consent, and then handed the information on to third parties (a practice known as supplying Browser-Generated Information, or ‘BGI’).

26-02-2015, 15:05  / ნანახია: 2106

This map provides comparable figures on the Status of Journalists, Whistleblowing Protection Laws, Freedom of Information, Protection of Source, Defamation across EU Member States. 

19-12-2014, 11:34  / ნანახია: 2012
The Court of Justice delivers its opinion on the draft agreement on the accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and identifies problems with regard to its compatibility with EU law. 
7-12-2014, 13:03  / ნანახია: 2649

ევროპის კავშირის აუდიოვიზუალური მედიის მომსახურებების დირექტივა კოორდინაციას უწევს წევრ სახელმწიფოთა ნაციონალურ კანონმდებლობას დაკავშირებულს  ტრადიციულ და ახალ სატელევიზიო მაუწყებლობაზე.

19-10-2012, 23:12  / ნანახია: 2397

The European Convention on Transfrontier Television is concerned with programme services embodied in transmissions. 


უკან1 2 წინ