12-11-2012, 14:41  / ნანახია: 2106
მედია სამართლის ინსტიტუტი 

12 ნოემბერი 2012  

 

მამუკა ანდღულაძე

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კვლავ  არის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში თუმცა ამჯერადაც ეს არ არის დაკავშირებული მაუწყებლის მედია საქმიანობასთან. ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივი  მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელიც უკავშირდებოდა ფინანსთა სამინისტროს  მხრიდან ორგანიზაციის ფინანსების შემოწმებას, მთავრობის გადაწყვეტილებას მაუწყებლის დაფინანსების შემცირებასა  და კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე, მიუთითებს რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კვლავ რჩება კრიტიკულ მდგომარეობაში და ის შეიძლება გადაიქცეს კიდევ ერთ „ბრძოლის ველად“ ორ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ჯგუფს შორის.

 

6-11-2012, 10:58  / ნანახია: 2060

მედია სამართლის ინსტიტუტი 

06 ნოემბერი 2012  

 

მამუკა ანდღულაძე 

 

ბოლო პერიოდში ქართულ მედია ბაზარზე განვითარებული მოვლენები, როდესაც მედია საშუალებათა ძველი და ახალი მფლობელები ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე ათავისუფლებენ ჟურნალისტებს, მიუთითებს კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოში ჟურნალისტთა შრომითი უფლებები დაცული არ არის და მედია მიჩნეული როგორც პოლიტიკური იარაღი და კომპანიების მართვა ხდება არა როგორც ბიზნესისა. 

22-10-2012, 11:38  / ნანახია: 2151

მედია სამართლის ინსტიტუტი 

22 ოქტომბერი 2012  

 

მამუკა ანდღულაძე 

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში მედია ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმოამდგენლები ხშირად მიუთითებდნენ ქართული მედიის პოლარიზების თაობაზე. მედია და განსაკუთრებით ტელევიზიის სფერო მართველი პარტიის ხელში არსებულ ეფექტურ იარაღად მიიჩნეოდა, რომელიც პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად კი ყოფილ მთავრობასთან დაკავშირებულმა „მედია იმპერიამ“ სწრაფი რღვევა დაიწყო.

 

15-10-2012, 11:49  / ნანახია: 2275

მედია სამართლის ინსტიტუტი 

15 ოქტომბერი 2012  

 

მამუკა ანდღულაძე 

 

ქართული მედია სექტორი საპარლამენტო არჩევნებისა და პირველი მშვიდობიანი ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას. პირველ რიგში, მედია საშუალებათა მფლობელებმა და მენეჯერებმა უნდა გადადგან აქტიური ნაბიჯები, რათა მოხდეს მედიის დეპოლარიზაცია და შექმნან თავიანთი თანამშრომლებისათვის ჯანსაღი სამუშაო გარემო. მედია მფლობელთა სტატუსი კიდევ ერთხელ მოექცა ყურადღების ქვეშ, როდესაც მთელი რიგი მედია საშუალებებში, რომლებიც დამარცხებულ პარტიასთან ასოცირდებიან შეიცვალა მესაკუთრეები შესაბამისი საჯარო განმარტების გარეშე. აღნიშნული ქმედებები შემაშფოთებელია საეჭვოდ განხორციელებული ცვლილებების ფონზე. არსებობს ეჭვი, რომ მედია საშუალებები ისევ გამოყენებული იქნებიან როგორც პროპაგანდის იარაღი პოლიტიკური ოპონენტების მარგინალიზაციისათვის.