საკონსტიტუციო სასამართლო - სამაუწყებლო ლიცენზია
11-10-2012, 10:55  / ნანახია: 1482

კონსტიტუციური სარჩელი N468 (საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ) დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ. ცნობილ იქნეს არაკონსტიტუციურად კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველ და მე-4 პუნქტებთან მიმართებით a) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტის სიტყვების “ლიცენზიის მფლობელი” ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ადგენს საკაბელო ქსელის საშუალებით მაუწყებლის ლიცენზირების ვალდებულებას; ბ) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის სიტყვები „საკაბელო ქსელის“.

ამოსაბეჭდი ვერსია