ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია
10-10-2012, 23:50  / ნანახია: 1567

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის [198,5 Kb]მე-10 მუხლით დაცულია ყველას უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს უფლება მოიცავს პირის თავისუფლებას, ჰქონდეს შეხედუდელებები, მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია თუ მოსაზრებები საჯარო ხელისუფლების ჩაურევლად და სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად. ეს მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოებს, განახორციელონ რადიომაუწყებლობის, სატელევიზიო ან კინემატოგრაფიულ საწარმოთა ლიცენზირება.

ამოსაბეჭდი ვერსია