კრებული სიტყვის გამოხათვის თავისუფლებისა (2005)
28-10-2014, 12:51  / ნანახია: 1729

მიმდინარე კრებული შედგება რამოდენიმე კარისაგან, რომელიც შეიცავს, როგორც კანონმდებლობის ასევე სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვას:

 

1. ტომი - გამოხატვის თავისუფლება აშშ-სა და ევროპაში

2. ტომი - სასამართლო პრაქტიკა აშშ-სა და ევროპაში

3. ტომი - სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში

4. ტომი - გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში

ამოსაბეჭდი ვერსია