საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა 1996-2012
28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 3237

სახელმძღვანელო მოიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების 1996-2012 პრაქტიკას. მნიშვნელოვანია, რომ  წინამდებარე ნაშრომში მიმოხულია სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ანალიზი მე-19 და 24-ე მუხლებთან მიმართებითაც, რომელიც სიტყვის და აზრის გამოხატულებას, მედია თავისუფლებასა და ინფორმაციის თავისუფლებას შეეხება. 

 

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები დაკავშირებული მე-19 მუხლთან:

 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ზაალ ტყეშელაშვილი, ნინო ტყეშელაშვილი, მაია შარიქაძე, ნინო ბასიშვილი, ვერა ბასიშვილი და

ლელა გურაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ / 2002 წლის 5 ნოემბერის #2/2/180-183 გადაწყვეტილება/ 

 

მოქალაქე აკაკი გოგიჩაიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ / 2004 წლის 11 მარტის #2/1/241 გადაწყვეტილება/

 

საქართველოს მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ / 2007 წლის 26 ოქტომბერი #2/2-389 გადაწყვეტილება/

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ერთიანისაქართველოსთვის’’, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს

კონსერვატიული პარტია’’, საქართველოს მოქალაქეები - ზვიად ძიძიგური და კახა კუკავა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მოქალაქეები

დაჩი ცაგურია და ჯაბა ჯიშკარიანი, საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ /2011 წლის 18 აპრილის #2/482,483,487,502 გადაწყვეტილება/

 

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ /2011 წლის 22 დეკემბერი #1/1/477 გადაწყვეტილება

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები დაკავშირებული 24-ე მუხლთან: 

 

 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ზაალ ტყეშელაშვილი, ნინო ტყეშელაშვილი, მაია შარიქაძე, ნინო ბასიშვილი, ვერა ბასიშვილი და

 

ლელა გურაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ /2002 წლის 5 ნოემბერის # 2/2/180-183 გადაწყვეტილება/;

 

 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 313 /2006 წლის 6 ივნისის #2/2/359 გადაწყვეტილება/

 

 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მოქალაქე რუსუდან ტაბატაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ /2006 წლის 14 ივლისის # 2/3/364 გადაწყვეტილება/

 

 

საქართველოს მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ / 2007 წლის 26 ოქტომბერი #2/2-389 გადაწყვეტილება/

 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ / 2008 წლის 30 ოქტომბერი, #2/3/406,408, გადაწყვეტილება/

 

 

საქართველოს მოქალაქეები – გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ / 2009 წლის 10 ნოემბერის # 1/3/421,422 გადაწყვეტილება/

 

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის’’, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს

 

კონსერვატიული პარტია’’, საქართველოს მოქალაქეები - ზვიად ძიძიგური და კახა კუკავა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მოქალაქეები

 

დაჩი ცაგურია და ჯაბა ჯიშკარიანი, საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ / 2011 წლის 18 აპრილის #2/482,483,487,502 გადაწყვეტილებ/

 

 

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ /2012 წლის 11 აპრილის #1/1/468 გადაწყვეტილება/

 

 

ამოსაბეჭდი ვერსია