საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი - თავი მეორე
28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 5130

საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა საქართველოს მოქალაქეობა და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, მათ შორის კონსტიტუციის მე-19 და 24-ე მუხლები, რომელიც სიტყვის, ინფორმაციისა და მედია თავისუფლებას შეეხება. 

ამოსაბეჭდი ვერსია