გურგენიძე საქართველოს წინააღმდეგ
21-08-2014, 18:54  / ნანახია: 1856

საქმე ეხება საქართველოს მოქალაქის ბატონი დავით გურგენიძის მიერ 2001 წლის 18 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილი განაცხადი.

 

ბატონი დ. გურგენიძე ჩიოდა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით გარანტირებული პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, რაც განაპირობა საქართველოში გამომავალი ერთ-ერთი გაზეთის ფურცლებზე მის შესახებ გამოქვეყნებულმა სტატიამ, ისევე, როგორც ამ მხრივ შიდა სასამართლო ორგანოთა მიერ გამოტანილმა გადაწყვეტილებებმა. 

ამოსაბეჭდი ვერსია