საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის ანგარიში
29-07-2013, 10:53  / ნანახია: 2007
ელექტრონული კომუნიკაციების და მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის წინაპირობა გახდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წლის 23 ივლისს მიღებული „საქართველოს კანონი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ“, რის საფუძველზეც 2000 წლის 1 ივლისს კომისია შეუდგა საქმიანობას. კომისიის ძირითადი მიზნებია:
 ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში თანასწორუფლებიანი და სამართლიანი კონკურენტული გარემოს შექმნა;
 თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა და, ამ მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა;
 მომხმარებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა.
ამოსაბეჭდი ვერსია