საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
17-03-2013, 16:11  / ნანახია: 12348

კოდექსი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს.

ამოსაბეჭდი ვერსია