ევროპის სასამართლო vs. თურქეთი - სახლის მისამართის გამოქვეყნება
28-10-2012, 10:33  / ნანახია: 1886

ალკაია vs. თურქეთი42811/06

 

2002 წელს ყოველკვირეულმა თურქულმა გაზეთმა სტატია გამოაქვეყნა, რომელიც ცნობილი მსახიობის სახლის ძარცვას შეეხებოდა. საგაზეთო სტატიას თან ერთო დაზარალებულის სახლის ფოტოსურათი და ზუსტი მისამართი. სტრასბურგის სასამართლომ დაუსაბუთებლად მიიჩნია ცნობილი ადამიანის სახლის მისამართის გამოქვეყნება და დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა, რომელიც პირადი ცხოვრების დაცვას უზრუნველყოფს.   

ამოსაბეჭდი ვერსია